Lokacija

 

Investicioni lokalitet se nalazi u ulici Vučedolskoj br. 30, u prigradskom dijelu neposredno ispod brda koja okružuju Donje polje. Udaljen je svega jedan kilometar od centra Cetinja, što je posebno pogodno sa stanovišta troškova transporta i logistike.

Infrastruktura, odnosno, prilazni putevi i manevarski prostor oko objekata su veoma pogodni, budući da se nalazi u neposrednoj blizini glavne saobraćajnice. Povezan je sa gradom dobrim putem, tako da je omogućen jednostavan pristup i većim kamionima.
Objekat se snabdijeva vodom iz gradskog vodovoda, a na imanju se takođe nalazi sopstveni rezervoar koji u tu svrhu služi po potrebi. Elektro instalacije su propisno sprovedene… Otpadne vode iz objekta odvode se u namjenske septičke jame.
Ovo naselje karakteriše specifična cetinjska klima sa velikim brojem vjetrovitih dana, što uveliko doprinosi većoj brzini sušenja mesa.

Proces proizvodnje nema niti jedan negativni efekat na ekologiju područja. Budući da se radi o potpuno prirodnim procesima uticaj na sredinu nikako ne može biti negativan. U svim tehnološkim postupcima koriste se prirodni sastojci, a niti jedan hemijske prirode. Dalje, sagorijevanje bukovog drveta koje je u funkciji sušenja suhomesnatih proizvoda je zanemarljivo, a bukovina je inače poznata kao izuzetno „čisto“ ogrevno drvo. I sam proizvodni proces zahtijeva vrlo malu upotrebu dima, pa se sagorijevanje u ovom slučaju teško može razlikovati od bilo kojeg oblika grijanja na čvrsta goriva. Vjetrovito područje ne dozvoljava akumulaciju ugljen-dioksida i ugljen-monoksida u vazduhu.
Napokon, može se zaključiti da sa ekološke tačke gledišta ne postoje nikakve smetnje, pošto sam plan predviđa proizvodnju prirodne, ekološke, zdrave domaće hrane, čime se ni na koji način ne narušava ekološka ravnoteža.