Nagrade i priznanja – 2018

2018. Zahvalnica NVO “Aktivna zona”

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉 – PEHAR Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉ŠAMPIONI KVALITETA U GRUPI PROIZVODAsuvi pršut u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska panceta u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuva crnogorska panceta u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut bez dima u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut bez dima u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska pečenica u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska pečenica u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi goveđi pršut u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi goveđi pršut u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u komadu