Nagrade i priznanja – 2019

2019. 〈86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉 – PEHAR Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medalja – Suva crnogorska pečenica u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska pečenica u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Srebrna medaljaGoveđi pršut u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaGoveđi pršut u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Srebrna medaljaSuva crnogorska panceta u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuva crnogorska panceta u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u komadu