Nagrade i priznanja

2019. 〈86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉 – PEHAR Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medalja – Suva crnogorska pečenica u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska pečenica u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Srebrna medaljaGoveđi pršut u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaGoveđi pršut u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Srebrna medaljaSuva crnogorska panceta u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuva crnogorska panceta u komadu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u listu

2019. 86. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u komadu

2018. Zahvalnica NVO “Aktivna zona”

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉 – PEHAR Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉ŠAMPIONI KVALITETA U GRUPI PROIZVODAsuvi pršut u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska panceta u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuva crnogorska panceta u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut bez dima u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut bez dima u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska pečenica u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuva crnogorska pečenica u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi goveđi pršut u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi goveđi pršut u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski pršut u komadu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u listu

2018. 85. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Velika zlatna medaljaSuvi crnogorski vrat u komadu

2017. Zahvalnica NVO “Zdrava – Dona Montenegrina”

2017. 84. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉ŠAMPIONI KVALITETA U GRUPI PROIZVODA – suvi pršut u komadu

2017. 84. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉POVELJA Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda

2016. 83. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉PEHAR Novosadskog sajma za vrhunski kvalitet suvomesnatih proizvoda

2016. 83. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉ŠAMPIONI KVALITETA U GRUPI PROIZVODA – suva pečenica u komadu

2015. Nagrada Privredne komore Crne Gore direk. Ivanu Mijuškovuću za unapređenje menadžmenta

 2014. Sertifikat za dobijeni entitetski kod – NATO Commercial and Government Entity Code

2014. Zahvalnica Ambasade Crne Gore u Rimu

2014. HERD – Program for Higher Education, Research and Development (Funded by Norwegian Government) – III mjesto za za crnogorski delikates – pršut bez dima

2014. „Najbolje iz Crne Gore“ – nagrada za najbolju kompaniju Interproduct

2013. Zahvalnica Forum MNE-a za ukazano povjerenje i saradnju na projektu „Mladi za zelenu Crnu Goru“

2010. 〈77. Međunarodni poljoprivredni sajam, Novi Sad〉Zlatna medaljaSuvi crnogorski pršutu komadu

2010. Korisnik znaka „Dobro iz Crne Gore”