Tržište

 

Nabavno tržište

Ukupna proizvodnja mesa u Crnoj Gori se kreće oko 20.000 t, a potrošnja oko 30.000 t. Deficit od oko 10.000 t predstavljao je 33% učešća u proizvodnji. I pored navedenog značajnog deficita proizvodnje u odnosu na potrebe potrošnje, nabavno tržište nije ograničenje razvoja za prerađivačke kapacitete u Crnoj Gori. Ista konstatacija važi i za preduzeće – INTERPRODUCT. Veoma je prisutna međunarodna ponuda, ponuda iz Srbije, ali sve više i iz domaćih izvora. Nabavno tržište se može okvalifikovati kao veoma konkurentno, što je želja svih prerađivača mesa i kao takvo im ide u prilog razvoja sopstvene proizvodnje.
Svinjsko meso, kao osnovna sirovina za finalne proizvode INTERPRODUCT-a, je pretežno predmet nabavke sa inostranog tržišta. Njega nema u dovoljnim količinama u Crnoj Gori. Primjera radi, navedimo da je u proteklom periodu prosječna potrošnja svinjskog mesa iznosila oko 9.800 t, od čega je deficit bio oko 6.000 t. Osim manjih proizvođača mesnih prerađevina, koji nabavljaju svinjsko meso sa crnogorskog i srbijanskog tržišta, najveći broj većih prerađivača uvozi svinjsko meso iz Austrije, Holandije, Belgije i Mađarske. U principu, domaće meso manje kalira od uvoznog, ali zbog nedovoljne domaće proizvodnje, preduzeće Interproduct je upućeno na ino-tržišta.

 

Prodajno tržište

Plasman proizvoda kopmpanije Interproduct odvija se pretežno na domaćem tržištu tj. tržištu Crne Gore gdje je prisutna jaka konkurencija prvenstveno domaćih proizvođača. Prodaja na domaćem tržištu vrši se direktnom distribucijom prema kupcima. Poslovni model je dobro razvijen. Interproduct nema svoje sopstvene maloprodajne objekte.
Interproduct je identifikovao tržište čije potrebe su proizvodi dobrog kvaliteta, pristupačne cijene, pouzdana usluga koja može “poduprijeti” sve zahtjeve koje mogu imati maloprodajne kompanije. Interproduct je uspio da sakupi visoko kvalitetne informacije o crnogorskom tržištu i ima dobre informacije o opštim karakteristikama maloprodavaca i njihovim ciljnim kupcima. Postojeće informacije će iskoristiti za bolje razumijevanje malopropdavaca i ciljnih kupaca, kao i njihovih posebnih potreba.

Distributer za Srbiju: INTERPRODUCT BGD

Adresa: Presevska 18, 11000 Beograd – Srbija
Telefon/Fax: +381 11 2762228
E-mail: interproductbgd@gmail.com

 

Tržišni trendovi

Jedna od karakteristika crnogorske ekonomije je nizak životni standard koji uzrokuje nisku kupovnu snagu. Interproduct je spoznao da postoji značajan procenat stanovništva Crne Gore koji traži proizvode sa ekonomičnom cijenom i posmatra ih kao svoje ciljno tržište. Tako «korpa dobiti» je tržišni trend i Interproduct sa svojom ukupnom ponudom može naći veći prostor na tržištu.
Interproduct je već sklopio preliminarne dogovore sa snadbijevačima koji omogućavaju kompaniji da nastavi sa tom strategijom. Interproductov tržišni udio prema slobodnoj procjeni je oko 6 % tržišta Crne Gore. Ovaj procenat će biti veći u budućnosti u skladu sa realizacijom planirane marketing strategije i razvojem novih projekata. Interproduct će nastaviti da obezbijeđuje potpuno zadovoljenje potreba potrošača. Učešće velikih kupaca u ukupnoj prodaji je 50%. Veliki kupci su maloprodajni lanci, i veliki maloprodajni objekti. Stav potrošača prema proizvodu je pozitivan. Ekonomski i kulturni razvoji uzrokovali su promjene u ponašanju potrošača.
Prateći istraživanja ponašanja potrošača, moramo primijetiti da glavnu ulogu u odlučivanju za kupovinu ovih proizvoda igra specifičan ukus proizvoda, vizuelna prepoznatljivost proizvoda, marka i cijena proizvoda. Interproduct se do sada fokusiorao na cijeni, ali već postoji tendencija ka razvijanju vizuelne prepoznatljivosti proizvoda.